Láskou premožený

Ježiš, pozdvihnutý na kríž
Baránok BoA# ží
Ježiš, bezmocný Syn Boží
slávne víťaA# 

 Láskou premože
 pokáním priprave
 Nebojím sa
 s tebou vládzem niesť svoj kríž

A# 
 
A# O odvahu dôverovať
prosím a idem vpred
A# Úzkou cestou k tesnej bráne
A# tam ma veď

A# O odvahu dôverovať
prosím a idem vpred
A# Úzkou cestou k tesnej bráne

A# 
 
S tebou vládzem niesť svoj kríž