Prúď, Duchu Svätý

intro

1:

CCStále viac túžim eebyť
do ddlásky aazakoreneGG
CCv plnosti a viere eežiť
ohňom ddBožíFFm zapáleGG

chorus

CCPraaúď, FFDuchu GGSvätý
CCPraaúď, FFDarca GGdarov
CCpraaúď z môjho FFvnútra
k GGsmädným, CCprúďaaFFGG

2:

Žijúcim v temnom kraji
svetlo Božie žiariť má
tak pôjdem, som poslaný
Použi si ma

chorus 2x + 2x