Prúď, Duchu Svätý

 
Stále viac túžim byť
 do lásky zakorene
v plnosti a viere žiť
 ohňom Božím zapále

Prúď, Duchu Svätý
Prúď, Darca darov
prúď z môjho vnútra
 smädným, prúď

 Žijúcim v temnom kraji
 svetlo Božie žiariť má
 tak pôjdem, som poslaný
 Použi si ma