Áno je to on

Chce ti hriechy odpustiť
preto bol na kríž pribitý (ou)
Smelo k nemu zavolaj
telefón vždy  nabitý (oukej)

Áno, je to on
Ježiš, Syn Boží
srdce otvor mu
Llásku čistú doň vloží

 Naplní ťa radosťou
 poteší ťa rád každý deň (fakt?)
 Nikdy ťa neopustí
 s ním nebudeš sám, to mi ver (fíha)

 Áno, je to on (kto?)
 Ježiš, Syn Boží (aha)
 srdce otvor mu (prečo?)
 Lásku čistú doň vloží

 Usmieva sa rovnako
 na každého z nás na Zemi
 Poď a s nami zaspievaj
 tomu, čo má trón na nebi

 Áno, si to ty (Ježiš)
 priateľom mi buď (amen)
 V srdci prebývaj (navždy)
 lásku čistú v ňom prebuď
 (aleluja)