Ježiš je naj

chorus: 2x

GGJežiš je eenaj, aanajláskaDDvejší
GGJežiš je eenaj, aanajpriateľsDDkejší
GGJežiš je eenaj, aanajúžasDDnejší
GGKreeaaDDáľ

1:

Si GGten, ktorý eevedie, za ruaaku rád ma beDDrie
si GGten, ktorý eevládne, povzbuaadí, keď som DDna dne
CCpodpoDDrí aj podrGGží, woeeCCah, podpoDDrí aj podrGGží
Si GGten, ktorý eesúdi, od teaaba milosť DDprúdi
si GGten, ktorý eeľúbi a ak aami niečo DDsľúbi
CCsvoj sľub sDDtále dodrGGží, woeeCCah, svoj sľub sDDtále dodrGGží

chorus

2:

Si ten, ktorý smúti ak mi hriech život múti
si ten, ktorý láme moc toho, ktorý klame
Boh slobodu daruje, woah, Boh slobodu daruje
Si ten, ktorý dúfa, keď každý človek zúfa
si ten, ktorý dvíha, s prehľadom všetko stíha
múdro všetkým panuje, woah, múdro všetkým panuje

chorus

3:

Si ten, ktorý práve kvietočky trhá v tráve
si ten, ktorý chráni ovečky tam na stráni
ako pastier odvážny, woah, ako pastier odvážny
Si ten, ktorý svieti na cestu Božích detí
si ten, ktorý vlieva istotu, keď mi spieva:
Buď silný a rozvážny, woah, Buď silný a rozvážny

chorus 2x