Cesta, Pravda, Život

chorus:

GGCesta, CCPravda, ŽivotGGCC
GGJežiš CCje náš pilotGGCC
aaletenka je zdarDDma
CCkaždý bez ďalších poaaplatkov
tento vzácny dar DD

1:

GGÁno, CCdá sa žiť večneGGCC
GGak si CCsrdce otvoríšGGCC
GGak uCCveríš tomu, DDže Syn Boží
aabol z mŕtvych vzkrieseDD

Poletíme bezpečne
priamou linkou k Ockovi
let Božích detí sa neodloží
tak buď pripravený

chorus 2:

Cesta, Pravda, Život (Cesta, Pravda, Život)
Ježiš je náš pilot (neboj sa, len mu ver)
letenka je zdarma (je to Božia milosť)
každý bez ďalších poplatkov
tento vzácny dar má

2:

Áno, dá sa žiť večne (je to proste tak)
ak si srdce otvoríš (a ako sa to robí)
ak uveríš tomu, že Syn Boží
bol z mŕtvych vzkriesený

Poletíme bezpečne (tak sa už neboj)
priamou linkou k Ockovi (už sa neviem dočkať)
let Božích detí sa neodloží
ak buď pripravený

chorus 2 3x