Kráľovská sieň

c# 
 
Baránok pozval ma g# do svojich siení
svadobnú hostinu c# chystá tam Kráľ
Pánova milosť ma g# na krásku mení
nadšene oblieka c# do rúcha chvál

Každý deň túžobne c# blížim sa k chvíli
keď si ma privinie k c# srdcu môj milý
Pre teba, Ježišu, c# pekná chcem F# byť
(cnosťami sa vyzdobiť)

 Len ty sám čakáš ma v kráľovskej sieni
 nesmiernou láskou ma nežne obkľúč
 Len tvoja milosť ma v princeznú mení
 od svojich komnát mi zveruješ kľúč

Pre teba, Ježišu, c# pekná chcem F# byť