Nové stvorenie

intro

1:

Ja som CCnové stvoreGGnie, strachu aavravím: nie, nie, FFnie
ja som CCnové stvoreGGnie, mám KrisFFtovo mysleGGnie
Ja som CCnové stvoreGGnie, hriechu aavravím: nie, nie, FFnie
ja som CCnové stvoreGGnie, mám KrisFFtovo mysleGGnie

interlude

2:

Ja som DDnové stvoreAAnie, klamstvu hhvravím: nie, nie, GGnie
ja som DDnové stvoreAAnie, mám KrisGGtovo mysleAAnie
Ja som DDnové stvoreAAnie, nude hhvravím: nie, nie, GGnie
ja som DDnové stvoreAAnie, mám KrisGGtovo mysleAAnie

interlude

3: 2x

LeskeEEro čhavoro HHsom, phirav c#c#palo lačho AAdrom
LeskeEEro čhavoro HHsom, sikhaAAvel man savoHHro

interlude

3 2x

outro