Ovocie Ducha

 
Za rána, za rosy, keď slnko vstáva
modlím sa k Ockovi, svoj čas mu dávam
môj Ocko z úprimnej modlitby robí
plodný strom, ktorý vždy ovocie rodí

 Rodím dobrotu, lásku, A/C# radosť, miernosť
 dozrieva nežnosť, zhovieA/C# vavosť, vernosť
sebaovládanie D/F# pokoj k tomu
Prinášam ovocie Božieho stromu
Prinášam ovocie Božieho stromu

Prinášam ovocie Božieho stromu