Kráčam za tebou

1:

CCPopri Galilejskom mori Ježiš prechádza
FFza sprievodu Ondreja, miestneho rybára
ddkáže hodiť sieť, ktorá sa CCplná vynGGára
FFto Šimona Petra do rozGGpakov priCCvádza

V ďalších bratoch zázračný lov vieru prebudí
to sú oni – verný Jakub a miláčik Ján
Týmto zvolaním ich povoláva Kristus sám:
Poďte za mnou, urobím z vás rybárov ľudí

chorus:

CCKráčam, Rabbi, FFza tebou, GGsvet nechám za seCCbGGou
aakráčam, Rabbi, FFza tebou, GGsvet nechám za seCCbou

2:

Filip z Betsaidy, z tej známej útulnej skrýše
reaguje na výzvu: poď a nasleduj ma
Hneď vykročí a vyhľadá Natanaela:
Dnes som našiel toho, o ktorom Mojžiš píše

Natanael žiaľ pochybuje na plný plyn:
Vari môže z Nazareta niečo dobré byť?
No po osobnom stretnutí môže vyhlásiť:
Rabbi, ty si Kráľ Izraela, si Boží Syn

chorus

3:

Na colnici Učiteľ sa s Matúšom zdraví
a čerstvý učeník ho ku stolu pozýva
Pán sa na reptanie farizejov ozýva:
Lekára potrebujú chorí a nie zdraví

Na vrchu si za učeníkov a priateľov
vybral Majster zo zástupu ešte Tomáša
Šimona Horlivca, Tadeáša, Judáša
do tuctu je prijatý aj Jakub Alfejov

chorus

4:

V dejinách už mnohí hlásali radostnú zvesť
teraz aj nás za učeníkov povoláva
Nezabúdajme, na čo Ježiš dôraz dáva
zaprieť seba samého a svoj kríž verne niesť

Nebojme sa, Ježiš nás v tom samých nenechal
zmenil nám srdcia na chrámy Ducha Svätého
Odpustil a obliekol do rúcha čistého
aby nám mohol misijné pole prenechať

chorus 2x