Kráčam za tebou

 
Popri Galilejskom mori Ježiš prechádza
za sprievodu Ondreja, miestneho rybára
káže hodiť sieť, ktorá sa plná vynára
to Šimona Petra do rozpakov privádza

 V ďalších bratoch zázračný lov vieru prebudí
 to sú oni – verný Jakub a miláčik Ján
 Týmto zvolaním ich povoláva Kristus sám
  Poďte za mnou, urobím z vás rybárov ľudí

Kráčam, Rabbi, za tebou
svet nechám za sebou
Kráčam, Rabbi, za tebou
svet nechám za sebou

 Filip z Betsaidy, z tej známej útulnej skrýše
 reaguje na výzvu poď a nasleduj ma
 Hneď vykročí a vyhľadá Natanaela
  Dnes som našiel toho, o ktorom Mojžiš píše

 Natanael žiaľ pochybuje na plný plyn
  Vari môže z Nazareta niečo dobré byť?
 No po osobnom stretnutí môže vyhlásiť
  Rabbi, ty si Kráľ Izraela, si Boží Syn

 Na colnici Učiteľ sa s Matúšom zdraví
 a čerstvý učeník ho ku stolu pozýva
 Pán sa na reptanie farizejov ozýva
  Lekára potrebujú chorí a nie zdraví

 Na vrchu si za učeníkov a priateľov
 vybral Majster zo zástupu ešte Tomáša
 Šimona Horlivca, Tadeáša, Judáša
 do tuctu je prijatý aj Jakub Alfejov

 V dejinách už mnohí hlásali radostnú zvesť
 teraz aj nás za učeníkov povoláva
 Nezabúdajme, na čo Ježiš dôraz dáva
 zaprieť seba samého a svoj kríž verne niesť

 Nebojme sa, Ježiš nás v tom samých nenechal
 zmenil nám srdcia na chrámy Ducha Svätého
 Odpustil a obliekol do rúcha čistého
 aby nám mohol misijné pole prenechať