Nehanbím sa, veru nie

Ženie nás láska Kristova
 ponúka život odznova
 Uvedomme si jednu vec
 Ježiš je Kráľ, nie cudzinec

 Smrti sa sám chcel priblížiť
 aby sme preňho mohli žiť
 Nežime preto sebecky
 hľadajme poklad nebeský

Nehanbím sa, veru nie
 za Krista a za spasenie
nehanbím sa, veru nie

 Obetou, ktorou sa stal Pán
 uskutočnil sa Boží plán
 Zmierenie všetkým priniesol
 keď hriechy na kríž vyniesol

 Teraz sme jeho nástroje
 vierou nabité náboje
 Do sveta svorne vyslal nás
 nech počuť jasne Kristov hlas