Boh aj Človek

1:

DDPoslúchal si svojho Otca
GGstal sa z teba dobrý vodca
DDPokrmom si, živým chlebom
GGmúdry je ten, kto je s tebAAou

Super Boh aj super človek
odhodlaný na čokoľvek
Moderný si v každom čase
prídeš opäť v plnej kráse

chorus:

DDJešua, eeJežiš, El ŠaD/F#D/F#dajGG
DDna tvoju eevernosť hhspoľahnúť sa AA
DDJešua, eeJežiš, El ŠaD/F#D/F#dajGG
DDna tvoju eevernosť GGspoľahAAnúť sa DD

1

chorus

2:

EEPoslúchal si svojho Otca
AAstal sa z teba dobrý vodca
EEPokrmom si, živým chlebom
AAmúdry je ten, kto je s tebHHou

Super Boh aj super človek
odhodlaný na čokoľvek
Moderný si v každom čase
prídeš opäť v plnej kráse

chorus 2:

EEJešua, f#f#Ježiš, El ŠaE/G#E/G#dajAA
EEna tvoju f#f#vernosť c#c#spoľahnúť sa HH
EEJešua, f#f#Ježiš, El ŠaE/G#E/G#dajAA
EEna tvoju f#f#vernosť c#c#spoľahnúť sa HH