Božia armáda

 
 dnešnom svete hľadať pravdu
býva smelý čin
Čo stratím ak verím Bohu
nemusím byť in

Božie slovo je meč ducha
klamstvo odzbro
učiť sa ho nezaško
ani nebo

Diabol vkladá zlo do mysle
nenávidí srdce čisté
Zachráni sa ten, kto ve
Hrdý na Božiu armádu
výzbroj nemám na parádu
Poslúcham, keď Ježiš ve

 Debatujem s dobrým Bohom
 keď sa prebudím
 Posilní ma na celý deň
 s ním sa nenudím

 Rozprávam o Ježišovi
 svietim životom
 Viera v neho pomáha mi
 chráni ma pred zlom

Diabol vkladá zlo do mysle
nenávidí srdce čisté
Zachráni sa ten, kto ve
Hrdý na Božiu armádu
výzbroj nemám na parádu
Poslúcham, keď Ježiš ve