Ďakujeme

intro

chorus

DDĎakujeme, Bože, ďakujeme
hhza každučké tvoje dobrodenie
požehnávaš GGnásAA
to všetci vieDDme

1

GGVymýšľať nechceAAme
DDposlúchať AAbudehhme
CCučiť sa štedrosGGti FFje zdrojom radosCCti
hej, hej, hej, hej

chorus 2x

1