Ďakujeme

 
Ďakujeme, Bože, ďakujeme
za každučké tvoje dobrodenie
 požehnávaš nás
 to všetci vieme

Vymýšľať nechceme
poslúchať budeme
učiť sa štedrosti je zdrojom radosti
 Hej, hej, hej, hej!