Drž ma bližšie

intro

chorus:

GGDrž ma DDbližšie sám CCdeň čo GG
naša DDláska nech CCvečnosť GGzrie
daj, nech DDpravdy sa CCnepusGGtím
eez očí CCnikdy ťa DDnestraGGtím

1:

eeV mojich DDpádoch aj CCúspechoGGch
eev mojich DDšťastných aj CCsmutných dňoGGch
eemoje DDsrdce ti CCpatrí leGGn
ty si CCnádej, GGžijem v DDnej

chorus

2:

Ty si ten, ktorý dýcha v nás
ty si ten, ktorý stráži ma
srdce preteká pokojom
keď tvoj hlas smiem počuť v ňom

chorus

3:

Nikto neľúbi ako ty
nik sa nestará ako ty
zdá sa, nebo si otvoril
Otče vieš, jak mám ťa rád

chorus

outro