Prvá láska

intro

1:

GGJežiš, D/F#D/F#nech si eemojou DDprvou CCláskouG/HG/H
aastáDDle
GGTajomsD/F#D/F#tvá i eepiesne DDchvál ti CCdávamG/HG/H
ti aaDDvam

prechorus:

CCOddaDDný pred eetrón priDDchádzam
CCvôňou DDpríjemeenou chcem DDbyť
CCsrdce DDbúši, eeteba DDtúži nCCájsť

chorus:

GGRozhodD/F#D/F#áeeno ti DDdávam
CCŽivot G/HG/Hchvály aachcem vždy DDžiť
GGsľubuD/F#D/F#jem, že v eetebe DDzotrCCvámG/HG/HaaDD
GGStále D/F#D/F#budeš eemojou DDvášňou
CCJežiš, G/HG/Hty si aapiesňou DDsŕdc
GGnavždy D/F#D/F#túžim eelen za DDtebou CCísťG/HG/HaaDD

2:

Dňom i nocou svoj zrak k tebe dvíham
chcem nájsť ťa
túžim vidieť záblesk tvojej tváre
v sláve

prechorus

chorus

prechorus

chorus 2x