Poď

 
Poď, teraz je čas vzdať chválu
poď, srdce svoje mu s láskou daj
Poď, taký, aký si, chváľ ho
poď, predstúp pred Kráľa, prijme ťa
Poď

Každý jazyk v ten deň vyzná: ty si Pán
Každý ti raz úctu vz
tým, čo teraz s láskou ťa hľadajú
 ty poklad vzácny dáš

Každý jazyk v ten deň vyzná: ty si Pán
Každý ti raz úctu vz
tým, čo teraz s láskou ťa c# hľadajú
 ty f# poklad vzácny dáš

Poď, teraz je čas vzdať chválu
Poď, srdce svoje mu s f# láskou daj
Poď, taký, aký si, chváľ ho
Poď, predstúp pred Kráľa, f# prijme ťa

Poď, predstúp pred Kráľa
 poď, taký aký si
 poď