Dni Eliáša

 
Toto sú dni Eliáša
 keď preniká svet Pánov hlas
 Toto sú dni, keď tvoj sluha Mojžiš
obnovil zákon tvoj zas

 hoci sú dni veľkej skúšky,
 keď hlad, temno vzpiera sa v nás
 Sme stále tým hlasom na púšti, kričiac
 tak priprav sa, prichádza Pán

 Hľa, vchádza Pán na oblakoch k nám
 ako slnka jas, poľnica už znie
 Zdvihni hlas, je tu jubilejný rok
 zo Siona spása príde k nám

 To je čas Ezechiela
 keď kosti suché ožijú
 A toto je čas. keď tvoj sluha Dávid
 zaspieval pieseň novú

 To je čas Pánovej žatvy
 keď obilie čaká na nás
 A my sme tí pozvaní jemu slúžiť
 a ohlásiť, čo zveril nám

 Nik nie je ako náš Pán
 Nik nie je ako náš Pán
 Nik nie je ako náš Pán
 Nik nie je ako náš Pán

 Hľa, vchádza Pán na oblakoch k nám
 ako slnka jas, poľnica už znie
 Zdvihni hlas, je tu jubilejný rok
 zo Siona spása príde k nám

 Zo Siona spása príde k nám