Ježiš, buď mojím Pánom

1:

DDJežiš, buď mojím Pánom
žriedlom nAAám
svetlom v tGGmách, JeDDžiš
Ježiš, buď mojím Pánom
nádeAAjou, piesňou chGGvál, JeDDžiš

chorus:

Oheň AAmôjmu srdcu dDDaj
vietor AAvej na plachDDtách
Buď zmyslom AAmôjho živohhta
JeAAžiš, GGJeDDžiš

2:

Ježiš, buď mojím cieľom
veď život môj za tebou, Ježiš

chorus

interlude

chorus

3:

DJežiš, buď mojím Pánom
žriedlom nAám
svetlom v tGmách, JeDžiš
žriedlom nAám
svetlom v tGmách, JeDžiš
GGJeDDžiš, GGJeDDžiš