Ježiš, buď mojím Pánom

Ježiš, buď mojím Pánom
 žriedlom nám
 svetlom v tmách, Ježiš
 Ježiš, buď mojím Pánom
 nádejou, piesňou chvál, Ježiš

 Oheň môjmu srdcu daj
 vietor vej na plachtách
 Buď zmyslom môjho života
 Ježiš, Ježiš

 Ježiš, buď mojím cieľom
 veď život môj za tebou, Ježiš

Ježiš, buď mojím Pánom
 žriedlom nám
 svetlom v tmách, Ježiš
 žriedlom nám
 svetlom v tmách, Ježiš
Ježiš, Ježiš