Aleluja, sláva

 
 Aleluja, sláva
 Aleluja, sláva
 Spievam Kráľovi svätých
 Aleluja, sláva

 On bol
 On je
 má,  má prísť