Môžem vystúpiť

 Môžem vystúpiť na Pánov vrch
 či môžem na tom mieste stáť
 tam sa priblížiť sláve Božej
 prísť a spoznať tvoju tvár

Očisť srdce mi a
 naplň dlane sám
Lebo viem, že zem
 kde chcem stáť, je svä
D/F# 

 Ja idem, Pane, za tebou
D/F# 
 Len teba hľadám, Pane môj
D/F# 
 Ja verím že ma premeníš
 pri tebe láskou horím
D/F# 

 Ja hľadám tvoju prítomnosť
D/F# 
 čo zahalí ma na večnosť
D/F# 
 Ja idem, Pane, za tebou
 Pri tebe láskou horím, prichádzam

Túžim ťa chváliť
Túžim sa skláňať
Túžim byť len s tebou