Môžem vystúpiť

1:

AAMôžem vysGGtúpiť na Pánov DDvrch
či môžem na tom AAmieste stáť
tam sa pribGGlížiť sláve BoDDžej
prísť a spoznať AAtvoju tvár

eeOčisť srdce GGmi a
naplň dlane AAsám
eeLebo viem, že GGzem
kde chcem stáť, je sväAAD/F#D/F#

chorus:

GGJa idem, Pane, DDza teAAbouD/F#D/F#
GGLen teba hľadám, DDPane AAmôjD/F#D/F#
GGJa verím že ma DDpremeAAníš
pri teeebe láskou hoGGrímD/F#D/F#

GGJa hľadám tvoju DDprítomAAnosťD/F#D/F#
GGčo zahalí ma DDna večAAnosťD/F#D/F#
GGJa idem, Pane, DDza teAAbou
Pri teeebe láskou hoGGrím, pricháAAdzam

interlude

bridge: 2x

AATúžim ťa chváliť
GGTúžim sa skláňať
DDTúžim byť len s teAAbou

1

chorus

interlude

bridge 6x

outro