Svetlom si mi

 
Svetlom si mi, keď nič nevidím
 prinášaš nádej na nové dni
Slnkom, čo každé nové ráno tvorí
 a lampou, čo cestu mi osvet

 Smiechom si jasným, čo v tisícoch znie
 radosťou oblohy nado mnou
 Moc dávaš hromu, keď v búrke udrie
 a pri spánku napĺňaš pokojom

Tu pred tebou oslávi ťa celá zem
Všetko tvoje meno zavo
Tu pred tebou oslávi ťa celá zem
Všetko ti dnes chválu vz