My sme tvojím dedičstvom

My sme tvojím dedičstvom
tvojou odmenou
My sme tvojím dedičstvom
tvojou odmenou

 Si našou slávou
 dvíhaš naše hlavy vždy
 Si našou slávou
 dvíhaš naše hlavy vždy

 Počúvaj, ak môžeš
 Nevesta i Duch
 Počúvaj, ak môžeš
 Nevesta i Duch

 Šepkajú: Ježiš
 Maranatha! Príď
 Šepkajú: Ježiš
 Maranatha! Príď

 Ó, príď,G/H  ó, príď dnes k nám
 Ó, príď,G/H  ó, príď dnes k nám
 Ježiš,G/H  Ježiš, Ježiš
 Ó, príď,G/H  ó, príď dnes k nám