Nad celou zemou

 
 Nad celou zemou, Pán od vekov
 nad každým vrchom, každou dolinou
 No mojou túžbou, Otče, jedinou
 je, aby vládol sám Syn tvoj

 Ó, vládni mi, vládni s mocou
 v čase chvíľ ťažkých
 v krokoch úspešných
 Len ty si Pán nad tým, čo mám
 tak prosím príď a vládni mi

 Celým srdcom chcem
 celou mysľou tiež
 sa ti podobať, Bože nádherný
 pre mňa vzácny si, v svete jediný
 tak prosím príď a vládni mi

Tak prosím príď a vládni mi
tak prosím príď a vládni mi
tak prosím príď a vládni mi