Ježiš môj

A/C# 
 
Ježiš A/C# môj
 pred tvojou stojím obetou
stal si sa bláznom
zomrieť si šiel

 MnohoA/C# krát ja žasnem
 ako máš nás rád
 stojím tu dnes ešte raz
stojím tu dnes ešte raz

 A zD/F# nova hľadím na kríž
 kde si D/F# svoj život dal
 som D/F# pokorený láskou
 srdce D/F# zlomené mám
znova ďakujem ti
D/F# ďakujem, svoj život ti dám

 Najvyšší si teraz
 Ježiš na nebi
 nebeský vládca
 raz budem tam stáť

 Teraz však tu žasnem
 ako máš ma rád
 a chválu ti vzdám ešte raz
 chválu ti vzdám ešte raz

Vďaka za tvoj kríž
vďaka za tvoj kríž
Vďaka za tvoj kríž
 priateľ môj