Pán hoden chvál

intro

chorus: 2x

EEAAPánEEHH
hoden EEAAchvác#c#HHl
mocný EEAAKráEEHHľ
je Ježiš EEAAsámHHEE

1:

Slovom HHsvojich c#c#úst zachráAAnil si EEma
prúdom HHmilosc#c#ti osloAAbodil EEma
Ducha HHživoc#c#ta teraz AAzosieEElaš
plameň HHmôjmu c#c#srdcu AAdášHH

chorus

2:

V mene Ježiša si ma pozdvihol
hanby pozbavil, z hriechu vytrhol
presvätým Duchom si ma pomazal
plameň môjmu srdcu dal

chorus

3:

Teraz milosť mám, uveriac Bohu
nie však skrze mňa, ale krv svätú
v Duchu si mi dnes silu daroval
plameň môjmu srdcu dal

chorus

interlude

OUTRO: 4x

EEPán, d#d#hoden g#g#chválHH