Pán hoden chvál

 
n
 hoden c# chvál
 mocný Kráľ
 je Ježiš m

 Slovom svojich c# úst zachránil si ma
 prúdom milosc# ti oslobodil ma
 Ducha živoc# ta teraz zosielaš
 plameň môjmu c# srdcu dáš

 V mene Ježiša si ma pozdvihol
 hanby pozbavil, z hriechu vytrhol
 presvätým Duchom si ma pomazal
 plameň môjmu srdcu dal

 Teraz milosť mám, uveriac Bohu
 nie však skrze mňa, ale krv svätú
 v Duchu si mi dnes silu daroval
 plameň môjmu srdcu dal

Pán, d# hoden g# chvál