Jak jeleň dychtí

 
Jak jeleň dychtí po vodných bystrinách
tak moje vnútro hľadá tvoju tvár
Snívam o kráse tvojej slávy
 čo naplní tvoj chrám
o svätom mieste, kde prebývaš ty sám

 Chcem v tvojej slávnej prítomnosti stáť
 túžim ísť blízko až pred tvoj trón
 Tam spievať ti s chórmi anelov
 čo ti úctu vzdávajú
 pridať sa k chvále, čo v nebesách znie

 Tebe spievam žalmy chvál, môj Pán
 spievam žalmy f# chvál, môj c# Pán
 lebo f# nádherné a sväté meno máš

 Tebe spievam žalmy chvál, môj Pán
 spievam žalmy f# chvál, môj c# Pán
 lebo f# nádherné a sväté meno máš

 Zostávať túžim v tvojom objatí
 kde tvoju blízkosť cítiť smiem
 Chcem prebývať v tieni tvojich krídel
 kde ma sebou obklopíš
 až kým sa úplne v tebe nestratím