Jediné miesto

1:

GGJediné miesto
eekde pokoj nájdem
CCtam, kde sa cítim v bezpeccčí
je GGpri tebe, Ježiš
eetam všetko nájdem
CCTy ma vždy o tom presvedccčíš

prechorus:

eeUž sa nemusím báť hhneistých dní
keď CCty vo mne prebýaavaš
Teraz eepevne smiem stáť
mojou hhistotou si
CCJežiš, všetko ccmáš

chorus:

GGImmanuhhel, eeImmanuhhel
CCviem že ty sám
G/HG/Hnado mnou stále aabdieš

GGImmanuhhel, eeImmanuhhel
v dave CCpoznáš môj hlas
nikdy G/HG/Hnezanecháš
Pri mne aabudeš stáť

1

prechorus

chorus

prechorus

chorus