Do tvojich rúk

 
Neviem si predstaviť
 ani jeden deň bez teba
Nepoznám, kde je lepšie byť
nevzdialim sa od teba

 Nedá sa nájsť lepšie miesto
 ani vo vnútri väčší pokoj mať

 Nedá sa nájsť lepší priestor
 ako v tvojom ručí
 Ako v tvojom náručí

 Do tvojich rúk sa odovzdám
 túžim ti dať všetko
 celý život môj

 Do tvojich rúk sa odovzdám
 veď ma svojou cestou
 chcem byť navždy tvoj

 Veď ma cestou večnosti
 veď ma cestou nádeje
 Veď ma tam
 kde naplním tvoj plán

 Veď ma cestou večnosti
 veď ma cestou nádeje
 Veď ma tam
 kde naplním tvoj plán