Slnko a mesiac

 
 Slnko a mesiac ťa chvália
 anjeli spievajú tiež
 Každý sa pred tebou skláňa
 čo povieš, vykonať vieš

 Slovom si učinil hviezdy
 slovom si utvoril zem
 slovom ty dokážeš vzkriesiť
 Tvoje slová milujem

 S tebou prekonám búrky
 ty mi silu na to dáš
 Pane, v tebe mám úkryt
 ty vždy počúvaš môj hlas
 (MajesC/E tát ti patrí)

Máš v rukách máš
 život môj
 len ty sám