Svieť na mojich cestách

f# 
 
 Dnes už f# viem
 že si Boh plný lásky
 Dobre f# chceš každému z nás

 Zmieref# 
 som s tebou už navždy
 S tebou ísť, Pane
každý deň chcem a túžim

Svieť na mojich cestách
f# stále mi svieť
c# 
 Na tvoju túžim žiť

Veď ma tvojím smerom
f# stále ma veď
 Nedaj mojim krokom zablúdiť

Svieť, f# stále mi vieť
veď ma f# na cestách, veď
Svieť, f# stále mi svieť
 na mojich cestách

f#