Slávny Boh

C/E 
 
 Všetko, čo chcem je teba len
 všetko, čo chcem je teba len
 Všetko, čo C/E chcem je teba len
 v srdci mi vládni

 
 vďakou dvíham
 ruky k nebesám
 K tebe, Pane môj
 naveky som tvoj

 hĺbky srdca
 tebe vyznávam
 Celý život svoj
 ti dávam

 Všetko, čo viem
 všetko, čo chcem
 je teba len
 Všetko, čo C/E mám
tebe odovzdám

 Slávny Boh, všemoc
 majest ti pat