Slávny Boh

bridge: 4x

Všetko, čo FFchcem je teba len
všetko, čo GGchcem je teba aalen
Všetko, čo C/EC/Echcem je teba FFlen
v srdci mi GGvládni

interlude

1:

S CCvďakou dvíham
ruky k nebeFFsám
K tebe, Pane aamôjCC
naveky som FFtvoj

Z CChĺbky srdca
tebe vyznáFFvam
Celý život aasvojCC
ti dáFFvam

prechorus:

Všetko, čo FFviem
všetko, čo GGchcem
je teba aalen
Všetko, čo C/EC/Emám
FFtebe odovzGGdám

chorus: 2x

Slávny CCBoGGh, všemocaaFF
majesCCGGt ti patFF

bridge 4x

chorus 4x