Kto som ja

 
 Keď vyslovíš slovo
stane sa naveky vekov
Nečiníš veci
 čo ľutovať by si chcel

 Tvoje a áno je áno
spoľahnúť môžem sa stále
 Tvoje činy sú zázračné
nádherné, to viem

Ty si Boh
 čo nad všetkým vládne slávne
Ty si Boh, môj Pán

 Kto som ja, môj Boh
 že pamätáš na mňa stále
 Kto som ja, môj Boh
 že ruky mi dvíhať chceš

 Kto som ja, môj Boh
 že každý deň dávaš mi nádej
 nikdy nenájdem C/E slová
 jak vďaku ti vyznať smiem

Ďakujem
 že pred tebou môžem tu stáť
Ďakujem
 že Otcom ťa smiem nazývať

Ďakujem
 že pred tebou môžem tu stáť
Ďakujem, chcem vyznávať