Vesmírom znie

 
 Vesmírom  znie
 o Zmŕtvychvstalom pieseň chvál
 On krásny je
 kto sa jemu vyrovná

 Naveky bude stáť
 Baránkov svätý trón
 Kolená skláňam rád
 a všetkým je mi on

 Ja spievať chcem
 o Zmŕtvychvstalom pieseň chvál
 ktorý raz mrel
 aby s Bohom zmieril nás

 Naveky bude stáť
 Baránkov svätý trón
 Kolená skláňam rád
 a všetkým je mi on