Si pri mne blízko

 
 V tvojom náručí
 chcem, Pane, zostať každý deň
 Nepoznám nič viac
 než tvoju lásku k nám

 Tam som v bezpečí
 kde tvoju blízkosť cítiť smiem
 Neviem opísať
 čo v tebe mám

 Nechcem už odísť D/F# spred tvojej tváre
 nechcem už cítiť sa sám
 Iba tam, kde si ty, D/F# chcem byť stále
 iba tam nádej mám

 Už nie som sám
e/H 
 na tvojich krídlach sa vznášať smiem
 Už nie som sám, si pri mne blízko

 Už nie som sám
e/H 
 stále viac cítim, že ma miluješ
 Už nie som sám, si pri mne blízko

 Si pri mne blízko