Nekonečný Boh

f# 
 
f# 
 Aké krásne je byť tam
 kde prebýva tvoja sláva
f# 
 Pane, jednu prosbu mám
 chcem v strede tvojej vôle žiť

f# 
 Dnes už viem, že len ty sám
 mi môžeš dať to, čo hľadám
f# 
 Ty si milujúci Pán
 pri mne túžiš stále stáť

 Áno, f# mám, ó, v tebe mám
 óA/C# , všetko, f# čo svet hľadá, mám

 Si f# nekonečný Boh
 si nádherný Kráľ
 Celý f# vesmír je tvoj
 môj Pán, môj Pán

Anjeli vzdávajú chválu
 ku nim f# pridať sa túžim tiež
 Moje vnútro sa vzdáva, môj Kráľu
 túžim tvoj A/C# navždy byť