Ty si ten dôvod

 
 Ty si ten dôvod
 prečo chcem spievať
 Ty si ten dôvod
 prečo chcem žiť
 Si jediný dôvod
 prečo ti chválu vzdávam rád

A# 
 
 Stále budem tebe slúžiť
 zaplatil si za mňa dlh
 nemusím už nikdy kráčať tmou
 Stále budem teba ľúbiť
 vyryl si do našich sŕdc
 istotu, že kráčaš vždy so mnou

 V rukách máš život môj

 Ty si základ
 na ktorom môžem
 stále pevne stáť
 Si tá nádej, čo mi dáva
 silu neprehrať

 Woah, si dôvod, náš dôvod

A# Woah, si jediný dôvod