Keď tvoje meno vyznávam

 
Na tvojom slove túžim stáť
 väčší je ten, kto vo mne vládne
 Nemusím sa zlého báť
 môj Boh ma chráni

 Tvoje slovo pravdu má
 to ma z pút vyslobodí
 Vždy pri mne budeš stáť
 si f# môj E/G# Boh, ten správny

 Keď tvoje meno vyznávam
f# 
 moje vnútro povstať túži
 Novú silu dostávam
 na tvojich f# krídE/G# lach sa vznášam

Môj Pán, f# Ježiš