Anjeli pred trónom

1: 2x

AnGGjeli DDpred tróGGnom
ti CCspieDDvaGG
svoj GGhlas k nim DDpridáGGme
teCCbe na DDchváGGlu

chorus:

SGGvätý, sDDvätý, sGGvätý
GGBoh, DDnáš GGPán
on GGbol, on je
a CCpríDDde zas k GGnám

interlude

1 2x

chorus 2x

interlude

2: 2x

Vždy svätých chvály sú
ti vzdávané
My s nimi pri tróne
ich refrén spievame

chorus 2x