Anjeli pred trónom

 Anjeli pred trónom
 ti spieva
 svoj hlas k nim pridáme
 tebe na chválu

 Svätý, svätý, svätý
Boh, náš Pán
 on bol, on je
 príde zas k nám

 
 Vždy svätých chvály sú
 ti vzdávané
 My s nimi pri tróne
 ich refrén spievame