Môj Ježiš

f# 
A/C# f# 
 
 Môj Ježiš,  si spásou
f# Pán nie je nik ako ty
 chcem v každý čaA/C# s, tak ako dnes
f# teba chváliť, Pán môj, rád

 Môj Majster,  si štítom
f# záchrancom si, pokoj môj
 všetko, čo vieA/C# m, všetko, čo mám
f# tebe dávam, Pán môj, rád

Sám si môj Bof# h, celá zem  nech vi
sláva a mof# c, majestát ti pat
f# Hory pred trónom sa skláňajú
 a ty sám vládneš slávne

Spievam ti ráf# d, že si Pán môj a Kráľ
navždy chcem stáf# ť, teba stále mať rád
f# Nič nie je viac ako láska, čo dal si nám

 
f# Nič nie je viac ako láska, čo dal si (f# nám)

f# Nič nie je viac ako láska, čo dal si (f# nám)
f# nič nie je viac ako láska, čo dal si (nám)