Môj Ježiš

intro

1:

AAMôj Ježiš, EEsi spásou
f#f#Pán nie je niEEk ako tyDD
chcem každý čaA/C#A/C#s, DDtak ako dneAAs
f#f#teba chváliť, GGPán DDmôj, EErád

AAMôj Majster, EEsi štítom
f#f#záchrancom si, EEpokoj DDmôj
všetko, čo vieA/C#A/C#m, DDvšetko, čo AAmám
f#f#tebe dávam, GGPán hhmôj, EErád

chorus:

AASám si môj Bof#f#h, celá zemDD nech viEE
AAsláva a mof#f#c, majestDDát ti patEE
f#f#Hory pred trónom sa skDDláňajú
a ty EEsám DDvládneš EEslávne

AASpievam ti ráf#f#d, že si PáDDn môj a KrEEáľ
AAnavždy chcem stáf#f#ť, teba stDDále mať rEEád
f#f#Nič nie je viac ako DDláska, čo EEdal si AAnám

interlude

1

chorus

f#f#nič nie je viac ako DDláska, čo EEdal si (f#f#nám)
f#f#nič nie je viac ako DDláska, čo EEdal si (AAnám)

chorus