Poďme všetci

intro

chorus: 2x

CCPoďme GGvšetci eespievať pieseň cDDhvál
CCNárod GGkaždý eespievaj pieseň cDDhvál
CCTancuj, GGtlieskaj, poď a zeedvihni DDhlas
Žije aaKráľ, poď a DDspievaj PánoGGvi

1:

GGOd východu DDslnGGka CCpo jeho eeDDpad
GGZ každého DDkúta zeeeme CCbude mu aachvála DDznieť
GGObetu chDDGGly CCprinesie eekažDD
GGNárod, kmeň, DDjazyk i eehlas CCspoja sa v aapiesni DDchvál

chorus

instrumental chorus

1

chorus