Poďme všetci

 
Poďme všetci spievať pieseň chvál
Národ každý spievaj pieseň chvál
Tancuj, tlieskaj, poď a zdvihni hlas
 Žije Kráľ, poď a spievaj Pánovi

 Od východu slnka  po jeho pad
 Z každého kúta zeme bude mu chvála znieť
 Obetu chly  prinesie kaž
 Národ, kmeň, jazyk i hlas spoja sa v piesni chvál