Boh ťa miluje

Boh ťa miluje a ja ťa milujem
 tak by to malo byť
Boh ťa miluje a ja ťa milujem
 tak by to malo byť

Mal by som byť šťastný
 aj ty by si mal byť šťastný
 tak by to malo byť
Mal by som byť šťastný
 aj ty by si mal byť šťastný
 tak by to malo byť
 pretože

 Mohol by som byť smutný
 aj ty by si mohol byť smutný
 a tak by to nemalo byť
 Mohol by som byť smutný
 aj ty by si mohol byť smutný
 a tak by to nemalo byť
 pretože

 Máme sa mať radi
 ako bratia a sestry
 a tak by to malo byť
 Máme sa mať radi
 ako bratia a sestry
 a tak by to malo byť
 pretože