Či si veľký a či malý

 
 Či si veľký a či malý
taký akurát
Boh ťa má rád
 Či si tučný a či chudý
taký akurát
Boh ťa má rád

 On ťa miluje, keď sa G7 smeješ
 ťa miluje, aj keď C7 plačeš
 ťa miluje, keď sa a7 mračíš
 ťa miluje, aj keď D7 spíš
 Je to jedno, jak sa cítiš
a jak vyzeráš
Boh ťa má rád

Boh ťa má rád