Len ty si úkryt môj

 
Len ty si úkryt môj
c# len ty si úkryt môj
len ty si úkryt môj
 si úkryt môj

Ty ma ochrániš v súže
ty obklopíš ma radosc# ťou
 obklopíš radosf# ťou z mojej spásy