Vzdám ti chválu

 
Vzdám ti chválu srdcom celým
spievam pieseň zo všetkých síl
 (všetkých síl)
Nájsť ťa túžim každý môj deň
kráčať s tebou kam budeš chcieť
 (kam ty chceš)

 Tebe vzdávam česť a slávu
 tebe spievam pieseň chvál
 Len ty sám mi dávaš lásku
 len ty sám si hoden mojich chvál

 Rád sa skláňam, ty si môj kráľ
 rád ti slúžim, dám ti všetko, čo mám
 Zrak svoj dvíham, vidím tvoj trón
 ty si nádej, tebe dám život svoj