Dnes

 
 Dnes viem, že chce za tebou ísť
 Dnes viem, že chce počuť tvoj hlas a žiť
 Dnes viem, že chce ti svoje áno dať
 Dnes viem, že chce za tebou ísť

 Teraz ja a môj dom  chceme slúžiť
 teraz ja a môj dom  chceme
len pre teba žiť
 (už dnes)

Nádherný G/H Radca náš
Otec nekonečný
 Pán zástupov, G/H večný Kráľ
 za tebou chceme kráčať

 Dnes viem, že chce za tebou ísť
 Dnes viem, že chce počuť tvoj hlas a žiť
 Dnes viem, že chce ti svoje áno dať
 Dnes viem, že chce za tebou ísť