Duchu Svätý, príď

 
Duchu Svätý, príď
Duchu Svätý, príď

 Nech zavládne viera
 nech zavládne nádej
 nech zavládne láska v nás