Duchu Svätý, príď

intro

1: 4x

hhDuchu AASvätý, pDDríďGG
DDDuchu GGSvätý, pAAríď

chorus: 2x

Nech GGzavládne DDviera
nech GGzavládne DDnádej
nech GGzavládne DDláska v AAnás

1 2x

chorus 4x

1 4x

outro