Zlož svoju starosť na Pána

Zlož svoju starosť na Pána
zlož svoju starosť na Pána
 on sa už postará

Nebudem sa báť
 lebo ty si so mnou
 Nebudem sa báť
 Pane môj