Dávam všetko

1:

GGDnes chcel by som ti DDdať
to, čo v srdci CCmám
Dávam DDna olteeár
k tvojim nohám, DDkráľov GGKráľ

Dnes kladiem svoje DDsny
ja sa zriekam svojich CCprávd
Už nechcem DDpyšný eestáť
chcem nový DDživot GGmať

chorus: 2x

eeDDvam GGvšetko
CCto, čo GGmám
eetebe, DDKráľ

1

chorus 2x

2:

Keď túto pieseň hrám
pod krížom stojím sám
A všetky bohatstvá
za smeti pokladám

Chcem poznať teba, Kráľ
slávu mena, ktoré máš
Tá radosť nekončí
aj keď s tebou trpieť mám

instrumental chorus 2x

chorus 2x