Dávam všetko

 Dnes chcel by som ti dať
 to, čo v srdci mám
 Dávam na oltár
 k tvojim nohám, kráľov Kráľ

 Dnes kladiem svoje sny
 ja sa zriekam svojich právd
 Už nechcem pyšný stáť
 chcem nový život mať

vam všetko
to, čo mám
tebe, Kráľ

 Keď túto pieseň hrám
 pod krížom stojím sám
 A všetky bohatstvá
 za smeti pokladám

 Chcem poznať teba, Kráľ
 slávu mena, ktoré máš
 Tá radosť nekončí
 aj keď s tebou trpieť mám