Rúcho chvál

 
 Odej nás do rúcha chvál
 prelom ťažobu, úzkosť v nás
 nechaj svoj olej radosti tiecť
 od trónu k nám

 Odej nás do rúcha chvál
 prelom ťažobu, úzkosť v nás
radosť je našou silou
 našou silou

 Daj, nech znova tancujú kosti zlámané
 zaplav túto suchú zem svojou riekou
 Pane, k tebe dvíham zrak a tak čakám
 na tvoj milosti prúd
 keď chválu ti vzdám

 
 Aleluja, znej aleluja
 vzdávame chválu a česť
 Ty si kráľ
 Aleluja, znej aleluja
 meníme smútok náš
 za rúcho chvál