Hoden si

D/F# 
 
 Hoden si mojej chvály
 prijať všetD/F# ku česť moc a slávu
 Hoden si spevu, vďaky sŕdc
 prijať žiD/F# vot môj, nad ním vládnuť

 Len ty sám, Ježiš môj
 vládu f# š, som len tvoj
 Tebe rád srdce dám
 pieseň f# lásky rozpáľ v ňom